[1]
Takwim and Fadriati, “Dinamika Kurikulum Mardeka dalam Proses Pembelajaran di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ishlahul Ummah”, Dirasah, vol. 7, no. 1, pp. 145-152, Feb. 2024.