(1)
Takwim; Fadriati. Dinamika Kurikulum Mardeka Dalam Proses Pembelajaran Di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ishlahul Ummah. Dirasah 2024, 7, 145-152.